Indien u op de foto klikt vergroot u de foto. Om de foto weer te verkleinen drukt u op escape.

Wijwaterbakjes zijn bakjes met gezegend water, waarmee de gelovigen zichzelf bekruisen ( bij het binnentreden van de kerk, bij het ontwaken en bij het ter ruste gaan en waarmee de priester bij rituele zegeningen personen, plaatsen en voorwerpen besprenkelt.