Indien u op de foto klikt vergroot u de foto. Om de foto weer te verkleinen drukt u op escape.

Enkele van de kerststallen welke tijdens de kersttijd in het museum tentoongesteld zijn