Indien u op de foto klikt vergroot u de foto. Om de foto weer te verkleinen drukt u op escape.

Deze bakjes werden vroeger gebruikt om tijdens de H. Mis geld in te zamelen voor onderhoud, armen en andere noden. Op het bord werden de namen van de misdienaars vermeld, die de komende dienst aanwezig moeten zijn.