Stichting Greccio staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling. Tevens is een aanwijzing ontvangen als culturele ANBI.

Het RSIN/fiscaal nummer is 8523 82 042, KvK 56966539

Het postadres is : Stichting Greccio, p/a Lorentzkade 77, 2313 GE te Leiden

Telefoon: 071 5140381

 

Bestuur:

J.L. van Loon; M.A.A. Rijkers en A.J.C. Schouten

Beheerder:

Mevr. G.M.M. van Loon

 

Giften met verhoogde aftrek
Vanaf 2012 mag u, wanneer u uw aftrekpost berekent, uw gift aan stichting Greccio verhogen met 25% en ALTIJD GEHEEL aftrekken. Dit mag over een bedrag van maximaal € 5.000. Per jaar is de verhoging dus maximaal € 1.250. Is uw gift bijvoorbeeld € 10,-- dan mag u € 12,50 fiscaal als gift aftrekken.

NL23 INGB 0007 6571 74 tnv Stichting Greccio te Leiden

 

Jaarrekening museum Greccio 2018

Resultatenrekening over 2018

 

Uitgaven:                                                        Ontvangsten:

onderhoud                1.003--     (489,--)         giften                         1.265,--   (1.199,--)

inventaris                        -,--       (----,---)        nadelig saldo                299,--   

bankkosten                 136,--     (131,--)
drukwerk                       53,--     ( 73,---)

abonn Devotionalia     26,--     ( 26,---)
kerstprijsvraag             50,--      ( 50,---)

overig                           215,--     (215,--)

representatiekosten    81,--     ( 56,---)

voordelig saldo               0,--    (159,---)                

                                   ----------                                                               ----------

totaal                        1.564,-    (1.199,--)         totaal                           1.564,--   (1.199,--)

                                   =======                                                            ======= 

 Balans per 31 dec. 2018

 

bank per 31.12.2018              932,--  

nadelig saldo 2018                 299,--  
                                                  --------

bank per 1.1. 2018               1.231,--

                                                  =====

Tussen haakjes de gegevens over 2017