Stichting Greccio staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling. Tevens is een aanwijzing ontvangen als culturele ANBI.

Het RSIN/fiscaal nummer is 8523 82 042, KvK 56966539

Het postadres is : Stichting Greccio, p/a Lorentzkade 77, 2313 GE te Leiden

Telefoon: 071 5140381

 

Bestuur:

J.L. van Loon; M.A.A. Rijkers en A.J.C. Schouten

Beheerder:

Mevr. G.M.M. van Loon

 

Giften met verhoogde aftrek
Vanaf 2012 mag u, wanneer u uw aftrekpost berekent, uw gift aan stichting Greccio verhogen met 25% en ALTIJD GEHEEL aftrekken. Dit mag over een bedrag van maximaal € 5.000. Per jaar is de verhoging dus maximaal € 1.250. Is uw gift bijvoorbeeld € 10,-- dan mag u € 12,50 fiscaal als gift aftrekken.

NL23 INGB 0007 6571 74 tnv Stichting Greccio te Leiden

 

Jaarrekening museum Greccio 2017

Resultatenrekening over 2017

 

Uitgaven:                                                        Ontvangsten:

onderhoud                  489,--     (604,--)         giften                         1.199,--   (1.290,--)

inventaris                        -,--       (286,--)        nadelig saldo                              (   265,--)

bankkosten                 131,--     (213,--)
drukwerk                       73,--

abonn Devotionalia     26,--     ( 26,-- )
kerstprijsvraag             50,--

overig                           215,--    (426,--)

representatiekosten    56,--

voordelig saldo           159,--                       

                                   ----------                                                               ----------

totaal                        1.199,-- (1.555,--)         totaal                           1.199,--   (1555,--)

                                   =======                                                            ======= 

 Balans per 31 dec. 2017

 

bank per 1.1. 2017                  642,--  

voordelig saldo 2017              159,--  
                                                  --------

bank per 1.1. 2018                 801,--

                                                  =====

Tussen haakjes de gegevens over 2016