Stichting Greccio staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling. Tevens is een aanwijzing ontvangen als culturele ANBI.

Het RSIN/fiscaal nummer is 8523 82 042, KvK 56966539

Het postadres is : Stichting Greccio, p/a Lorentzkade 77, 2313 GE te Leiden

Telefoon: 071 5140381

 

Bestuur:

J.L. van Loon; M.A.A. Rijkers (overleden)n en A.J.C. Schouten

Beheerder:

Mevr. G.M.M. van Loon

 

Giften met verhoogde aftrek
Vanaf 2012 mag u, wanneer u uw aftrekpost voor aangifte I.B. berekent, uw gift aan stichting Greccio verhogen met 25% en ALTIJD GEHEEL aftrekken. Dit mag over een bedrag van maximaal € 5.000. Per jaar is de verhoging dus maximaal € 1.250. Is uw gift bijvoorbeeld € 10,-- dan mag u    € 12,50 fiscaal als gift aftrekken.

NL23 INGB 0007 6571 74 tnv Stichting Greccio te Leiden

 

Jaarrekening museum Greccio 2020

 

Uitgaven:                                                        Ontvangsten:

onderhoud                  186,78        ( 108,--)         giften                   1.340,--,--   (825,--)

bloemen                        32,90             (--,--) 

inventaris                       40,50       (172,---)        

bankkosten                 138,07        (156,---)
drukwerk                     470,23       ( 179,---)

abonn Devotionalia     20,--           ( 20,---)
kerstprijsvraag              40,--           ( 20,---)

website                         225,46           (--,---)

representatiekosten    --,--             ( 45,---)

ZCBS                                25,--             ( --,--)

Coronagift                      50,--             ( --,--)

voordelig saldo            111,06     ( 125,---)                

                                   -------------                                                               ----------

totaal                            1.340,--,--   ( 825,--)         totaal                    1.340,--,--   (825,--)

                                   ========                                                            ======== 

 Balans per 31 dec. 2020

 

bank per 31.12.2019              1.057,18 

voordelig saldo 2020                 111,06   
                                                  ----------

bank per 1.1. 2021                 1.168,24

                                                  ========

Tussen haakjes de gegevens over 2019