Stichting Greccio staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling. Tevens is een aanwijzing ontvangen als culturele ANBI.

Het RSIN/fiscaal nummer is 8523 82 042, KvK 56966539

Het postadres is : Stichting Greccio, p/a Lorentzkade 77, 2313 GE te Leiden

Telefoon: 071 5140381

 

Bestuur:

J.L. van Loon; M.A.A. Rijkers en A.J.C. Schouten

Beheerder:

Mevr. G.M.M. van Loon

 

Giften met verhoogde aftrek
Vanaf 2012 mag u, wanneer u uw aftrekpost voor aangifte I.B. berekent, uw gift aan stichting Greccio verhogen met 25% en ALTIJD GEHEEL aftrekken. Dit mag over een bedrag van maximaal € 5.000. Per jaar is de verhoging dus maximaal € 1.250. Is uw gift bijvoorbeeld € 10,-- dan mag u    € 12,50 fiscaal als gift aftrekken.

NL23 INGB 0007 6571 74 tnv Stichting Greccio te Leiden

 

Jaarrekening museum Greccio 2019

 

 

Uitgaven:                                                        Ontvangsten:

onderhoud                  108,--  (1.003,--)         giften                           825,--   (1.265,--)

inventaris                    172,--      (----,---)         nadelig saldo                   -,--    (   299,--)

bankkosten                 156,--     (136,---)
drukwerk                     179,--     ( 53,---)

abonn Devotionalia     20,--      ( 26,---)
kerstprijsvraag              20,--      ( 50,---)

overig                               --,--     (215---)

representatiekosten     45,--     ( 81,---)

voordelig saldo            125,--     (   0,---)                

                                   ----------                                                               ----------

totaal                             825,--   (1.564,--)         totaal                           825,--   (1.564,--)

                                   =======                                                            ======= 

 Balans per 31 dec. 2019

 

bank per 31.12.2019             1.057,--  

voordelig saldo 2019                125,--   
                                                  ----------

bank per 1.1. 2019                   932,--

                                                  =====

Tussen haakjes de gegevens over 2018